E-zbornik PF

Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVIII. – Godina 2020.

BR. XXVIII. - GOD. 2020. SADRŽAJ  Table of Contents   1. LJUBIĆ ČOVIĆ, Anđela ODGODA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE U BOSNI I HERCEGOVINIhttps://doi.org/10.47960/2637-2495-2020-28-5 Sažetak - Članak - Summary 2. BEČIĆ, Edina  PRAVNO UREĐENJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U BOSNI I HERCEGOVINIhttps://doi.org/10.47960/2637-2495.200.28.28 Sažetak - Članak - Summary  3. MATIĆ, Tin, MATIĆ,...

Read more...

Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVII. – Godina 2019.

Sadržaj  Table of content  Impressum (vidi) 1. PEHAR, Snježana, VIDIĆ, Marija, JURKOVIĆ, Cvija  Postupak za priznavanje patenta u pravu Bosne i Hercegovinehttps://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.5(sažetak) - (članak) - (summary) 2. MIJOVIĆ, Ljiljana Implementacija međunarodnog humanitarnog prava u pravni sistem Bosne i Hercegovinehttps://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.37(sažetak) - (članak) - (summary) 3....

Read more...

Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVI. – Godina 2018.

S A D R Ž A J  -  Table of Contents    1. MATIĆ, Tin,  ELEKTRONIČKI AGENThttps://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.5 Sažetak - Članak - Summary  2. PRIMORAC, Damir, BUHOVAC, Maja IZRAVNA NAMJERA KAO UVJET KAŽNJIVOSTI ODGOVORNIH OSOBA DELICTA PROPRIAhttps://doi.org/10.47960/2637-2495.2018.26.37 Sažetak - Članak - Summary 3. MEŠANOVIĆ, Merima INSTITUT NEZAKONITIH DOKAZA U KRIVIČNIM...

Read more...
Odaberite jezik