E-zbornik PF

Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVIII. – Godina 2020.

BR. XXVIII. - GOD. 2020. SADRŽAJ  Table of Contents   1. LJUBIĆ ČOVIĆ, Anđela ODGODA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE U BOSNI I HERCEGOVINIhttps://doi.org/10.47960/2637-2495-2020-28-5 Sažetak - Članak - Summary 2. BEČIĆ, Edina  PRAVNO UREĐENJE...

Read more...

Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVII. – Godina 2019.

Sadržaj  Table of content  Impressum (vidi) 1. PEHAR, Snježana, VIDIĆ, Marija, JURKOVIĆ, Cvija  Postupak za priznavanje patenta u pravu Bosne i Hercegovinehttps://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.5(sažetak) - (članak) - (summary) 2. MIJOVIĆ, Ljiljana Implementacija...

Read more...
Odaberite jezik