Zbornik radova Pravnog fakulteta XXXI. – Godina 2023.

Br. XXXI. – Godina 2023.

Sadržaj Table of Contents

ŠEGO-MARIĆ, Ivona; MARUŠIĆ, Ivana; LANDEKA, Barbara
RIMSKOPRAVNI, KANONSKI, KODIFIKATORSKI I ŠERIJATSKI UTJECAJ NA UREĐENJE SKLAPANJA I RAZVODA BRAKA U BOSNI I HERCEGOVINI
DOI: doi.org/10.47960/2637-2495.2023.31.5
Sažetak – Članak – Summary

BARUN, Boris
EGALITARNI BIKAMERALIZAM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOI: doi.org/10.47960/2637-2495.2023.31.27
Sažetak – Članak – Summary

GLIBO, Dragan
ANALIZA RADA PRIVREMENOG ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZASTUPNIČKOGA DOMA ZA UTVRĐIVANJE STANJA U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
DOI: doi.org/10.47960/2637-2495.2023.31.53
Sažetak – Članak – Summary

KOVAČ, Jelena
ODNOS ZAKONITIH I NEZAKONITIH DOKAZA U KAZNENOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
DOI: doi.org/10.47960/2637-2495.2023.31.77
Sažetak – Članak – Summary

STIPANOVIĆ, Ivana
IN MEMORIAM AKADEMIK MIRKO TOMIĆ, PROFESSOR EMERITUS
-In memoriam-

-Upute suradnicima-

Odaberite jezik