Propisi za preuzimanje

Državni – entitetski-županijski propisi 


Propisi Sveučilišta u Mostaru

 • Statut Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Statut)
 • Pravilnik o studiranju za prvi i drugi ciklus studija te integrirani studij na Sveučilištu u Mostaru (preuzmi Pravilnik)
 • Odluka o pravilima studiranja koja nisu određena Pravilnikom o studiranju za prvi i drugi ciklus studija te integrirani studij na SUM-u (vidi Odluku)
 • Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru – 2014. (preuzmi Pravilnik) 
 • Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru – 2024. (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru – 2014. (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Mostaru – 2020.  (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o odijevanju na Sveučilištu u Mostaru (preuzmi Pravilnik)
 • Etički kodeks Sveučilišta u Mostaru (preuzmi kodeks) 
 • Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Mostaru (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o studentskoj anketi (preuzmi Pravilnik)
 • Pravilnik o rektorovoj nagradi studentima SUM-a (preuzmi Pravilnik)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o Rektorovoj nagradi studentima SUM-a (vidi odluku)
 • Odluka o zaštiti nepušača i zabrani pušenja (vidi odluku)
 • Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom (vidi Pravilnik)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o ekvivalenciji ranije stečenog naziva sa novim nazivom (vidi Odluku)

Propisi Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Odluke i obrasci o završetku studija:

 • Preddiplomski studij Pravo:
  Zahtjev za izdavanje potvrdnice prvostupnika (preddiplomski studij Pravo) – (preuzmi zahtjev)
  Statistički list o završetku studija Federalnog zavoda za statistiku ŠV-50 (vidi statistički list)
 • Preddiplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment:
  Odluka o načinu izrade, prijave i obrane završnog rada na studiju Kriminalistika i sigurnosni menadžment (vidi odluku)
  Zahtjev za odobrenje i prijavu teme završnog rada – preddiplomski studij KISM (vidi zahtjev)
  Zahtjev za pregledavanje studentskog dosjea – preddiplomski studij KISM (vidi zahtjev)
  Zahtjev za prijavu obrane završnog rada – preddiplomski studij KISM (vidi zahtjev)
  Statistički list o završetku studija Federalnog zavoda za statistiku ŠV-50 (vidi statistički list)
 • Diplomski studij Pravo, Diplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment
  Odluka o izradi i obrani diplomskog rada (vidi odluku)
  Zahtjev za odobrenje i prijavu teme – diplomski studij (vidi zahtjev)
  Zahtjev za pregledavanje studentskog dosjea – diplomski studij (vidi zahtjev)
  Zahtjev za prijavu obrane diplomskog rada – diplomski studij (vidi zahtjev)
  Statistički list o završetku studija Federalnog zavoda za statistiku ŠV-50 (vidi statistički list)

Ostali različiti akti i dokumenti

 • Potrebna dokumentacija za odobrenje/produženje privremenog boravka stranih državljana u BiH (vidi popis dokumenata)
 • Obavijest o potrebnim dokumentima za studente koji prelaze s drugih fakulteta na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru (vidi popis dokumenata)
 • Priručnik Studentskog zbora SUM-a za studente strane državljane o prijavi boravišta u BIH (preuzmi dokument)
 • The University of Mostar in brief – A Concise Guide to the University (Vodič za dolazne studente Sveučilišta u Mostaru (preuzmi dokument)
Odaberite jezik