Kontakt i narudžbe

Pravni fakultet
Sveučilišta u Mostaru

Matice hrvatske b. b. 
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 36 337 162 

Fax: + 387 36 337 163 

mail: zbornik@pf.sum.ba

Odaberite jezik