Uredništvo

Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 16. veljače 2022. godine imenovano je novo Uredništvo “Zbornika radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru”.

Želja je novog Uredništva nastaviti rad na daljnjem razvijanju i unapređenju Zbornika radova, te uspostavi visokih standarda uređivanja znanstvenog časopisa. Uredništvo će prije svega nastojati ostvariti zastupljenost časopisa u citiranim bazama podataka.

U Zborniku radova bit će objavljivani dvostruko anonimno recenzirani radovi visoke znanstvene i stručne razine. Zbornik će također donositi prikaze knjiga te osvrte na znanstvene i stručne skupove, radionice i slične događaje od interesa za stručnu pravničku javnost.

Uredništvo će poticati objavljivanje radova na engleskom i drugim stranima jezicima. Uredništvo će nastojati ustaliti dinamiku izlaženja i stalno jačati kvalitetu Zbornika radova.  

Pozivamo znanstvenike i pravne praktičare na suradnju u Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Molimo potencijalne autore da svoje radove oblikuju prema “Uputama za autore”.

Unaprijed se zahvaljujemo svima onima koji će na bilo koji način pomagati naš rad i izdavanje časopisa “Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru”. Svaka kritika ili sugestija je dobrodošla radi dobrobiti i unapređenja časopisa.

Glavni urednik:

 • prof. dr. sc. Zlatko Brkić, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Izvršne urednice:

 • prof. dr. sc. Vesna Popović, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • prof. dr. sc. Cvija Jurković, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Uredništvo Zbornika radova:

 • prof. dr. sc. Ivo Rozić, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 
 • prof. dr. sc. Snježana Pehar, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 
 • prof. dr. sc. Mile Lasić, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 
 • prof. dr. sc. Marko Bevanda, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 

Međunarodno Uredništvo Zbornika radova:

 • prof. dr. sc. Tomislav Borić  – (Institut für Unternehmensrecht und Internationales Wirtschaftsrecht Institute of Corporate and International Commercial Law – Karl-Franzens-Universität Graz | University of Graz) Republika Austrija
 • prof. dr. sc. Vesna Rijavec – (Pravna fakulteta Univerza v Mariboru) Republika Slovenija
 • prof. dr. sc. Lana Bubalo  –  (School of Business, Department of Law and Accounting – University of Stavanger) Kraljevina Norveška
 • prof. dr. sc. Ola Johan Settem – ( School of Business, Department of Law and Accounting – University of Stavanger) Kraljevina Norveška
 • prof. dr. sc. Goran Koevski – (Praven fakultet „Justinijan Prvi“ Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ Skopje) Republika Sjeverna Makedonija
 • prof. dr. sc. Željko Bartulović (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci) Republika Hrvatska
 • prof. dr. sc.  Ivana Krstić – (Pravni fakultet  Univerziteta u Beogradu) Republika Srbija.

Časopis “Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru” primjenjivat će načela transparentnosti i najbolje  prakse u znanstvenom izdavaštvu sukladno Smjernicama organizacije COPE: Principles of Transparency and Best Practice in Scholary Publishing (2018).

Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti odnosno Publication ethics and malpractice statement možete pogledati u nastavku:
Hrvatski jezik / Engleski jezik

Odaberite jezik