Recenzijski postupak

RECENZIJSKI POSTUPAK I RECENZIJE 

Nakon što je Uredništvo zaprimilo rukopis i utvrdilo da rukopis ispunjava formalne elemente za objavu, poslat će rukopis u recenzentski postupak tzv. “dvostruko slijepog (anonimnog)“ tipa – „double blind (anonymous) peer-review“.

Recenzentski postupak uključuje obvezno slanje autorovog anonimiziranog rukopisa najmanje dvama recenzentima (stručnjacima za temu predloženog rukopisa) koje analiziraju rukopis neovisno jedan o drugome i njihov identitet je međusobno nepoznat u postupku procjene rukopisa. Autor rukopisa ne zna identitet recenzenata. Prikazi knjiga, znanstvenih skupova, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji.

Recenzenti ne mogu biti iz iste institucije kao i autor rukopisa.

Na prijedlog recenzenata pozitivno ocijenjeni rukopis se svrstava u jednu od sljedećih kategorija:
a) izvorni znanstveni rad,
b) prethodno znanstveno priopćenje, 
c) pregledni znanstveni rad i
d) stručni rad.

a) Izvorni znanstveni rad (Original Scientific Paper) – sadržava nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja;

b) Prethodno znanstveno priopćenje (Preliminary Communication) – znanstveni rad koji sadržava nove rezultate istraživanja u nekome znanstvenom predmetu ili problemu koji zahtijevaju brzo objavljivanje.

c) Pregledni znanstveni rad (Review Article) – sažet i cjelovit kritički prikaz područja istraživanja ili njegova dijela bez značajnije izvornosti;

d) Stručni rad (Professional Paper) – sadrži korisne priloge iz struke i za struku. Nije vezan uz izvorno istraživanje i nema obilježja znanstvenosti, već daje prijedloge za primjenu rezultata prethodnih znanstvenih istraživanja i nastoji izvorno riješiti bitan praktični problem.

U slučaju da recenzenti nisu suglasni u pogledu ocjene, odnosno kategorizacije rada kao znanstvenog, traži se treća ocjena recenzenta izvan institucije autora. Konačnu odluku o kategorizaciji rukopisa donosi Uredništvo, vodeći se prvenstveno ocjenama recenzenata.

Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju najmanje dvije pozitivne recenzije. Ukoliko članak nije prihvaćen Uredništvo autoru šalje obavijest.

Odaberite jezik