O Zborniku radova “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”

ISSN online: 2744-2918

Zbornik radova pod nazivom „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ znanstveni je časopis Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koji od 2003. godine objavljuje znanstvene i stručne radove s područja teorije i prakse građanskog i trgovačkog prava, u povodu istoimenog međunarodnog savjetovanja. Riječ je o tradicionalnom Savjetovanju koje okuplja eminentne pravne teoretičare i praktičare iz oblasti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Savjetovanje je priznato i poznato u regiji i šire. Ono otvara relevantna i aktualna pravna pitanja, nudi stručnoj javnosti atraktivne okrugle stolove koji spajaju teoriju i praksu, znanstvenike i praktičare iz više država, služi realizaciji mnogih projekata te usvajanja nove legislative. Ovo međunarodno savjetovanje je, već 18 godina, mjesto upoznavanja pravnih teoretičara i praktičara  s acquis communautaire, otvarajući brojne teme i pitanja oko pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji te pitanja usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području građanskog i trgovačkog zakonodavstva.

U zborniku radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ objavljuju se isključivo originalni, neobjavljeni radovi koji se kategoriziraju. Odluku o kategorizaciji donosi Uredništvo temeljem pribavljenih tajnih, tuzemnih i inozemnih, dvostrukih ili, po potrebi, višestrukih recenzija. Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju dvije pozitivne recenzije. Dostavivši rukopis za objavu u Zborniku radova ”Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ autori pristaju na postavljanje svojih radova na internet stranici časopisa, odnosno na internet stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Uredništvo ne vraća zaprimljene radove. Međutim, ono zadržava pravo vraćanja rada autoru na doradu te pravo neobjavljivanja predloženog rada. Ako članak ne bude prihvaćen, Uredništvo autoru šalje obavijest o tome. Radove koji ne zadovoljavaju kriterije časopisa Uredništvo neće uzeti u razmatranje. Svaki autor objavljenog rada dobiva po jedan primjerak Zbornika radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse.“  

INDEKSIRANOST

Zbornik se nalazi unutar COBISS.BH (ID 21851142). 

Baze i indeksiranje: 

NSD – Norwegian Register for Scientific Journals

HeinOnline – Foreign & International Law

UČESTALOST IZDAVANJA

Zbornik radova „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ izlazi jednom godišnje.

Odaberite jezik