Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVIII. – Godina 2020.

BR. XXVIII. – GOD. 2020.

SADRŽAJ 

Table of Contents  

1. LJUBIĆ ČOVIĆ, Anđela

ODGODA POVJERENJA U ZEMLJIŠNE KNJIGE U BOSNI I HERCEGOVINI
https://doi.org/10.47960/2637-2495-2020-28-5

Sažetak – Članak – Summary

2. BEČIĆ, Edina 

PRAVNO UREĐENJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI
https://doi.org/10.47960/2637-2495.200.28.28

Sažetak – Članak – Summary 

3. MATIĆ, Tin, MATIĆ, Stjepan

UMJETNA INTELIGENCIJA I (TEHNOLOŠKA DIGITALNA) ARBITRAŽA
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2020.28.52

Sažetak – Članak – Summary 

4. KEVO, Mirjana 

PRAVO NA NEOVISAN I NEPRISTRAN SUD PREMA ČL. 6. EUROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2020.28.86

Sažetak – Članak – Summary 

5. TOMIĆ, Ivan 

TUMAČENJE, PRAVNE PRAZNINE I NAČELO ZAKONITOSTI
 https://doi.org/10.47960/2637-2495.2020.28.106

Sažetak – Članak – Summary 


PRILOG

MUTAPČIĆ, Đemaludin

NOVI ZAKONSKI IMPERATIVNI PROPISI KOJIMA SE SNIŽAVA VISINA STOPE ZATEZNE KAMATE I PROPISUJE DA IZNOS OBRAČUNATE ZATEZNE KAMATE NE MOŽE BITI VEĆI OD GLAVNOG DUGA
(prilog)

Odaberite jezik