Zbornik radova Pravnog fakulteta XXX. – Godina 2022.

BR. XXX. – Godina 2022.

Sadržaj / Table of Contents

 1. JURIĆ, Alena
  ZAHVATI U TJELESNI INTEGRITET I NAKNADA ŠTETE
  DOI: https://doi.org/10.47960/2637-2495.2022.30.5
  Sažetak Članak Summary
 2. TOPIĆ, Dario
  POSEBNOSTI RADNOG ODNOSA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U BOSNI I HERCEGOVINI
  DOI: https://doi.org/10.47960/2637-2495.2022.30.29
  SažetakČlanak Summary
 3. TOMIĆ, Ivan
  ZLOUPORABA PRAVA U TEORIJI PRAVA I PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
  DOI: https://doi.org/10.47960/2637-2495.2022.30.47
  SažetakČlanakSummary
 4. POPOVIĆ, Vesna, ZOVKO, Danijela
  MEĐUNARODNOPRAVNA OBILJEŽJA ISTOČNE EUROPE S POSEBNIM OSVRTOM NA UKRAJINU
  DOI: https://doi.org/10.47960/2637-2495.2022.30.67
  SažetakČlanakSummary
 5. GAŠPARIĆ, Asea
  REWIEW OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON “CONTEMPORARY THREATHS TO PARENTAL RESPONSIBILITY. SELECTED LEGAL ASPECTS”
  Članak (Engleski – English)
Odaberite jezik