Zbornik radova Pravnog fakulteta XXVII. – Godina 2019.

Sadržaj 

Table of content 

Impressum (vidi)

1. PEHAR, Snježana, VIDIĆ, Marija, JURKOVIĆ, Cvija 

Postupak za priznavanje patenta u pravu Bosne i Hercegovine
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.5
(sažetak) – (članak) – (summary)

2. MIJOVIĆ, Ljiljana

Implementacija međunarodnog humanitarnog prava u pravni sistem Bosne i Hercegovine
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.37
(sažetak) – (članak) – (summary)

3. KREŠIĆ, Boris, PALAVRIĆ, Alma
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.65

Pravo na porodičnu penziju u Federaciji Bosne i Hercegovine
(sažetak) – (članak) – (summary)

4. KEVO, Mirjana 

Pravne posljedice propuštanja odgovora na tužbu
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.84
(sažetak) – (članak) – (summary)

5. ŠOLJIĆ, Andrea

Elektronički dokazi u parničnom postupku Bosne i Hercegovine
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.121
(sažetak) – (članak) – (summary)

6. TULIĆ, Adnan, SEFEROVIĆ, Nedim

Dokazivanje umišljaja kod krivičnih djela počinjenih od strane službene ili odgovorne osobe
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.138
(sažetak) – (članak) – (summary)

7. BADŽAK, Maja 

Gospodarski kriminalitet i njegov utjecaj na neizravne poreze u Bosni i Hercegovini
https://doi.org/10.47960/2637-2495.2019.27.160
(sažetak) – (članak) – (summary)

Odaberite jezik