ISS opće informacije

Opće informacije

Na Sveučilištu u Mostaru se od 2010. godine razvija jedinstveni informacijski sustav – ISS (Informacijski sustav Sveučilišta). Sredstva za razvoj informacijskog sustava su osigurana iz međunarodnih i domaćih projekata. Posebno treba istaknuti dva projekta i to:

„Razvoj informacijskog sustava za osiguranje kvalitete“ kojeg je realiziralo Sveučilište u Mostaru zajedno sa Univerzitetom u Zenici, a financirala Austrijska razvojna Agencija i Vlada Lichtensteina i „Informatizacija sustava za osiguranje kvalitete“ kojeg je financiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti

Informatizacija sustava za osiguranje kvalitete – kojeg je financiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti.

Razvijene su osnovne funkcionalnosti vezane za administraciju sustava, referadu, profesore i studente. U 2012. godini pokrenut je softver, te formirana jedinstvena baza sa svim članicama Sveučilišta i osiguran pristup i centralno administriranje sustava. Ostale komponente softvera su se razvijale u narednim godinama.

1. veljače 2019. godine Sveučilište preuzima izvorni kod sustava čime SUMIT preuzima rad na razvoju. Do početka sljedeće akademske godine SUMIT je napravio brojne preinake kao što su brzina pristupa i korisničko iskustvo.

U istom razdoblju SUMIT je napravio brojne vizualne preinake na korisničkoj strani sustava.

Arhitektura

Podatkovnu podlogu softvera čini Oracle 12 SE1 baza podataka. Ona je pokrenuta na Oracle Enterprise Linux 7 serveru. Aplikacijsku logiku podržava Oracle Enterprise Linux 7 app server na kojem je kao web server instaliran Glassfish.

Sljedeći softver je razvijen upotrebom Oracle Apex razvojnog okruženja:

Referada

Profesori

Studenti

Financije

Statistika

Ankete

Administracija

Pregled ispitnih rokova

Odaberite jezik