Kriminalistički laboratorij

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru opremljen je suvremeni kriminalistički laboratorij u kojem se izvodi praktična nastava na studiju Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta.

Laboratorij je opremljen suvremenom opremom:

▪ setovima za očevid koji se sastoje od oznaka s brojevima te trakama za ograđivanje i vrećicama za osiguravanje i označavanje dokaza;
▪ setovima za izuzimanje papilarnih linija koji se sastoje od više vrsta prahova za različite boje i površine te klasičnih i magnetskih četkica za raspršivanje istih i različitih traka za izuzimanje otisaka s navedenih površina;
▪ balističkom lutkom koja se koristi u različite svrhe, pretežno za simulaciju kaznenog djela;
▪ setovima vrećica različitih veličina za osiguravanje i izuzimanje dokaza (pištolji, puške, sačmarice, mrtva tijela,…);
▪ oznakama (tag-ovima) za lakše označavanje i rukovanje dokazima;
▪ setovima testova na droge koji se sastoje od devet specifičnih testova za određene droge te jedne vrste za opće opijate/opojna sredstva – ovi testovi služe za izuzimanje krvi te miješanjem krvi s reagensima u ampulama pokazuju pozitivan ili negativan rezultat;
▪ mikroskopima, od kojih je jedan klasični s tri stupnja zumiranja, a drugi s integriranom kamerom te se koristi u kombinaciji sa software-om kako bi se što detaljnije i na više načina mogla obraditi slika.

Odaberite jezik