Dekanat

Dekanica: dr.sc. SNJEŽANA PEHAR, red.prof.

Tel: 036 – 337 153
e-mail: pf@sum.ba

Prodekanica za znanost, razvitak i međunarodnu suradnju: dr. sc. Alena Jurić, red. prof.

tel.:036/337-155

e-mail: alena.juric@pf.sum.ba

Prodekan za nastavu i studentska pitanja: dr. sc. Zlatko Brkić, izv. prof.

tel.: 036/337-155

e-mail: zlatko.brkic@pf.sum.ba

Prodekanica za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom: dr. sc. Vesna Popović, izv. prof.

tel.: 036/337-155

e-mail: vesna.popovic@pf.sum.ba

Odaberite jezik