Obavijesti za obnovu završne godine – svi studiji 2022./2023.

SVEUČILIŠTE  U  MOSTARU
PRAVNI  FAKULTET

U Mostaru, 20. rujna 2022.

O B A V I J E S T I

o obnovi završne godine studija

u akademskoj 2022./2023. godini

-preddiplomski  i diplomski studij Pravo-

– preddiplomski i diplomski studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment-

Obnova upisa u akademskoj 2022./2023. godini obavljati će se od 22. rujna do 15. listopada 2022. godine

Student je obvezan provjeriti svoj dosje u ISS-u. Svim položenim ispitima moraju biti upisane ocjene u ISS. Upis ocjena u ISS za akademsku 2021./22. neće biti moguć nakon upisa u akademsku 2022./23. godinu.

Student mora imati uplaćenu cjelokupnu školarinu za prethodnu akademsku godinu.

Upis možete izvršiti na sljedeći način:

 1. poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske b. b., 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina (za studentsku referadu).
 2. putem e-mail na adresu referada@pf.sum.ba
 3. u studentskoj referadi 

obnova četvrte (IV.) godine preddiplomskog studija Pravo

Studenti upisani u četvrtu (IV.) godinu preddiplomskog studija Pravo koji do zaključno sa zadnjim ispitnim rokom u toj akademskoj godini ne polože sve ispite, moraju obnoviti upis godine studija.

 1. Studenti kojima su ostala četiri ili više nepoloženih ispita,  plaćaju pri upisu obnove zimskog semestra I. ratu školarine u iznosu 750,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostalačetiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove ljetnog semestra II. ratu školarine u iznosu 750,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala tri ili manje nepoloženih ispita plaćaju II. ratu školarine u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu

 • Studenti kojima su ostala tri nepoložena ispita ili manje, pri upisu obnove godine plaćaju školarinu za akademsku godinu u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

obnova prve (I.) godine diplomskog studija Pravo i

obnova druge (II.) godine diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Studenti upisani u prvu (I.) godinu diplomskog studija Pravo koji do zaključno sa zadnjim ispitnim rokom u toj akademskoj godini ne polože sve ispite, moraju obnoviti upis godine studija.

 1. Studenti kojima su ostala četiri ili više nepoloženih ispita,  plaćaju pri upisu obnove zimskog semestra I. ratu školarine u iznosu 900,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostalačetiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove ljetnog semestra II. ratu školarine u iznosu 900,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala tri ili manje nepoloženih ispita plaćaju II. ratu školarine u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

 • Studenti kojima su ostala tri nepoložena ispita ili manje, pri upisu obnove godine plaćaju školarinu u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.
 • Studenti kojima je do završetka studija ostala samo obrana diplomskog rada, obnavljaju upis godine, bez plaćanja školarine.

obnova treće (III.) godine preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

Studenti upisani u treću (III.) godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment koji do zaključno sa zadnjim ispitnim rokom u toj akademskoj godini ne polože sve ispite, moraju obnoviti upis godine studija.

 1. Studenti kojima su ostala četiri ili više nepoloženih ispita,  plaćaju pri upisu obnove zimskog semestra I. ratu školarine u iznosu 750,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostalačetiri ili više nepoloženih ispita, plaćaju pri upisu obnove ljetnog semestra II. ratu školarine u iznosu 750,00 KM.

Studenti kojima su pri upisu obnove ljetnog semestra ostala tri ili manje nepoloženih ispita plaćaju II. ratu školarine u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.

 • Studenti kojima su ostala tri nepoložena ispita ili manje, pri upisu obnove godine plaćaju školarinu u iznosu 200,00 KM po nepoloženom ispitu.
 • Studenti kojima je do završetka studija ostala samo obrana završnog rada, obnavljaju upis godine, bez plaćanja školarine.

Za upis je potrebno:

Za uplate iz inozemstva (valuta EUR) koristiti devizni račun:

IBAN:BA393381304871339522

S.W.I.F.T. UNCRBA22

UniCredit Bank d. d. Mostar

Kardinala Stepinca b. b., Bosna i Hercegovina

Korisnik: Sveučilište u Mostaru,

UJ Pravni fakultet

Matice hrvatske b. b., Mostar,

ID: 4227088130030

T A J N I Š T V O

Odaberite jezik