Poziv za dostavu ponuda 5.2.2018.

Poziv Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja u 2018. godini (vidi poziv)

Odaberite jezik