RASP KSIM 23. -28.11.2020.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment od 23. do 28. 11. 2020. godine (vidi raspored). 

Grupe za 1. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi)

Grupe za 2. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi)

Grupe za 3. godinu preddiplomskog studija (vidi)

Grupe za 1. godinu diplomskog studija (vidi)

 

Odaberite jezik