Simulacijska sudnica

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru opremljena je suvremena simulacijska sudnica u suradnji s Vladom Republike Hrvatske.

U sudnici se izvode praktične vježbe, simulacije suđenja, pripreme studenata za natjecanja te različiti seminari i konferencije. Nastavno osoblje u suradnji sa stručnjacima iz prakse kroz simulacije suđenja približava sve faze sudskog postupka studentima.

Ovakav vid nastave studentima omogućava stjecanje praktičnih vještina i znanja kako bi se pripremili za budući rad u struci. 

Odaberite jezik