SVEUČILIŠTE U MOSTARU
PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠNI CENTAR POSAVINA ORAŠJE

O B A V I J E ST

o upisu na I. godinu

preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment

 u akademskoj 2023./2024. godini

Studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment izvodi se kao sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog  zvanja prvostupnik (bachelor) kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta -traje tri godine ili šest semestara i nosi 180 ECTS bodova.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru U Sveučilišnom centru Posavina je sljedeći:

FakultetAABBCCUkupno
Pravni fakultetRedoviti studenti uz potporu ministarstvaRedoviti strani student uz potporu ministarstvaRedoviti student koji sam plaća svoj studijRedoviti strani student koji sam plaća svoj studijizvanredni studentiIzvanredni strani studentiSvi studenti
Preddiplomski studij
Preddiplomski sveučilišni studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment Sveučilišni centar Posavina0000302555
 
 1. Prijava za upis u I. godinu preddiplomskog studija

Na natječaj za upis u I. godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment mogu se prijaviti osobe koje imaju završenu četverogodišnju srednju školu.

Prijave na natječaj za upis primaju se:

 • za I. (srpanjski) razredbeni rok od 19. lipnja do 7. srpnja 2023. godine,
 • za II. (rujanski) razredbeni rok od 28. kolovoza do 8. rujna 2023. godine.

Prijave na natječaj za II. razredbeni rok primat će se samo ako ostane mjesta nakon I. roka.

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju putem Informacijskog sustava sveučilišta koji se nalazi na adresi upisi.sum.ba (e-upis) ili na Pravnom fakultetu.

U svrhu prijave za razredbeni postupak pristupnici trebaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici:

 1. popunjenu prijavu za natječaj
 2. izvadak iz matične knjige rođenih (rodni list)
 3. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu
 4. svjedodžbe I., II., III. i IV. razreda srednje škole
 5. potvrdu/rješenje o priznavanju svjedodžbi o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbi svih razreda srednje škole ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih (za kandidate koji su svjedodžbe stekli u inozemstvu)
 6. potvrdu o prebivalištu
 7. strani državljani moraju dostaviti dokaz o državljanstvu
 8. dokaz o uplati za razredbeni postupak u iznosu 50,00 KM.

Uplate u KM  se vrše na žiroračun Pravnog fakulteta broj: 3381302271331831

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju izvršiti ekvivalenciju svjedodžbi. Postupak ekvivalencije obrazovne isprave se provodi u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske.

 Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o pokrenutom postupku ekvivalencije, a rješenje o ekvivalenciji naknadno. Upis nije moguć bez navedenog rješenja o ekvivalenciji.

Izbor pristupnika za upis na studije obavlja se razredbenim postupkom koji se temelji na vrednovanju uspjeha u prethodnom školovanju. Dakle, pristupnici ne polažu razredbeni ispit. Uspjeh postignut u srednjem obrazovanju vrednuje se kao opći i posebni uspjeh. Opći uspjeh se utvrđuje tako što se zbroje ocjene općeg uspjeha u svim razredima srednje škole i uspjeha na završnom ispitu (maturi) , a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Mogući broj bodova od 20 do 50. Posebni uspjeh se utvrđuje tako što se zbroj ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Povijest i Filozofija iz svih razreda srednje škole dijeli s brojem elemenata na temelju kojih je zbroj utvrđen, a dobiveni rezultat se množi s brojem dva. Maksimalan broj bodova može biti 10.

 1. Upis u I. godinu preddiplomskog studija

Upis u I. godinu preddiplomskog studija u prvom upisnom roku provodit će se:

 • u I. (srpanjskom) razredbenom roku od 10. do 21. srpnja 2023. godine ,
 • u II. (rujanskom) razredbenom roku od 11. do 22. rujna 2023. godine.

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku, a koji će biti objavljeni na web stranici Fakulteta i oglasnoj ploči.

Prilikom upisa pristupnici koji su prijave za razredbeni postupak predali putem Informacijskog sustava sveučilišta (e-upis) dužni su priložiti potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici te dostaviti na ustrojbenu jedinicu.

NAČIN STUDIRANJA I VISINA UPISNINE I ŠKOLARINE

Izvanredni studij (visina školarine  je 750,00 KM po semestru, odnosno 1.500,00 KM za akademsku godinu)

I. rata školarine (prvi semestar) uplaćuje se odmah pri upisu (zimski semestar), a II. rata školarine (drugi semestar) uplaćuje se pri upisu u ljetni semestar (do 1. 3. 2024. godine).

Detaljnije upute bit će naknadno objavljene.

Sve dodatne informacije vezano za upis mogu se dobiti putem:

– mail pf_orasje@pf.sum.ba

– kontakt telefon 063/258-944

Odaberite jezik