AAI – novi korisnički elektronički identiteti studenata

U sklopu projekta autorizacije i autentifikacije infrastrukture na Sveučilištu u Mostar kreirani su novi korisnički elektronički identiteti za sve studente i nastavnike Sveučilišta. Novi korisnički identiteti će  se od 4. studenog 2019. godine koristi za pristup Informacijskom sustavu Sveučilišta (ISS-a), StuDomatu, sustavu za e-učenje i sl. Kako bi se uspješno prijavili u sve sustave, studenti moraju preuzeti svoje korisničke identitete.
Upute za preuzimanje nalaze se na linku. Studenti, radi preuzimanja korisničkih identiteta, nisu dužni dolaziti na Studentsku referadu, ali se trebaju pridržavati postavljenih uputa kako bi preuzimanje bilo uspješno.
Za sve poteškoće u vezi preuzimanja novi korisničkih podataka, studenti se mogu obratiti ISS administratoru na mail ana.dujmovic@pf.sum.ba.
Od 4. studenog 2019. godine, svi ranije dodijeljeni korisnički identiteti i lozinke za korištenje ISS-a neće vrijediti. Sa novim opcijama AAI sustava kao i načinima korištenja ISS i ostalih usluga, studenti će biti upoznati na posebnim radionicama koje će Fakultet organizirati tijekom studenog i prosinca. 

Odaberite jezik