BP I. kolok. 12.12. 2019.

Prvi kolokvij iz predmeta Bankarsko pravo na diplomskom studiju PRAVO održat će se u četvrtak, 12.12. 2019. u 12:00 sati u dvorani III. godine studija.

Odaberite jezik