Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru objavljuje radove prvenstveno iz  područja pravnih znanosti, a podredno i radove iz interdisciplinarnog, odnosno ostalih područja koja su povezana s područjem pravnih znanosti. Časopis objavljuje i prikaze knjiga te osvrte na znanstvene i stručne skupove, radionice i slične događaje od interesa za stručnu pravničku javnost.

U časopisu Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru objavljuju se isključivo originalni, neobjavljeni radovi. Časopis izlazi najmanje jedanput u godini. Uredništvo prima rukopise na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a odlukom Uredništva prihvaća se za objavljivanje rukopis i na nekom drugom jeziku. Radovi koji nisu dostavljeni na hrvatskom, objavljuju se na izvornom jeziku u skladu s pravopisom tog jezika, uz navođenje sadržaja i sažetka rada na hrvatskom, odnosno, engleskom jeziku. Autori su odgovorni za cjelokupan sadržaj i lekturu poslanog rukopisa. 

Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju dvije pozitivne recenzije. Ukoliko članak nije prihvaćen Uredništvo autoru šalje obavijest. Dostavljanjem rukopisa za objavljivanje u Zborniku radova, autori pristaju na postavljanje svojih radova na internet stranici časopisa, odnosno, na internet stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Poziv autorima stalno je otvoren, a rukopisi se Uredništvu dostavljaju kontinuirano tijekom godine. Autor dobiva jedan primjerak Zbornika u kojem je njegov rad objavljen.

 

Zbornik

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Collected Papers of the Faculty of Law of the University of Mostar  

Read more...

Kontakt i narudžbe

Pravni fakultetSveučilišta u Mostaru Matice hrvatske b. b. 88 000 MostarBosna i Hercegovina Tel: + 387 36 337 162  Fax: + 387 36...

Read more...

Recenzijski postupak

RECENZIJSKI POSTUPAK I RECENZIJE  Nakon što je Uredništvo zaprimilo rukopis i utvrdilo da rukopis ispunjava formalne elemente za objavu, poslat...

Read more...

Upute autorima

I. TEHNIČKE UPUTE AUTORIMA a) Navođenje naslova i autora Na prvoj stranici rada, u gornjem lijevom kutu, navodi se znanstveni stupanj,...

Read more...

Impressum

Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučlišta u MostaruCollected Papers of the Faculty of Law University of Mostar Br. XXVIII., 2020.Vol. XXVIII.,...

Read more...
Odaberite jezik