Dani prava i kriminalistike 2018. – završni dani manifestacije

Unutar završnih dana maifestacije Dani prava i kriminalistike 2018. godine koja se od 14. do 18. svibnja 2018. godine održala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, studentima studija Prava i studija Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta predavanja su održali prof.dr. Borislav Petrović, sutkinja Ustavnog suda BiH valerija Galić, te predstavnici Odjela za kriminalistička vještačenja MUP-a HNŽ. Prof. dr. B. Petrović svojim je predavanjima predstavio studentima nastanak organiziranog kriminliteta u Bosne i Hercegovini. Predstavnici Odjela za kriminalistička vještačenja MUP-a HNŽ-a, Elvedin Pajević, viši kriminalistički tehničar i Sabina Bašić, vještak za daktiloskopiju, kroz praktične primjere predstavili su studentima neke od tehnika vještačenja.

Dani prava i kriminalistike 2018. godine završeni su u petak 18. svibnja 2018. godine  predavanjem sutkinje Ustavnog suda BiH Valerije Galić na temu “Uloga ustavnog suda BiH u izgradnji vladavine prava” i debatom studenata Debatnog kluba Pravnog fakulteta na temu “Treba li uvesti kvote na izborne liste za manje zastupljene kategorije.

 

Odaberite jezik