KISM – Dekanski rok 2020./2021.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje Dekanske rokove za studij Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta za akademsku godinu 2020./2021.

Dekanski rok za preddiplomski studij pogledajte na linku: KLIK

Dekanski rok za diplomski studij pogledajte na linku: KLIK

Odaberite jezik