Doktorski studij PF – V. generacija (produžetak roka za prijavu)

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Mostaru od 13. prosinca 2017. godine produžava se rok za prijavu na natječaj za upis na Poslijediplomski doktorski studij iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru do 22. siječnja 2018. godine. 

Odaberite jezik