Državno natjecanje_ Kazneno pravo_poziv

 

Državno natjecanje iz oblasti kaznenog prava održat će se u razdoblju od 9. do 12. prosinca 2018. godine u Hotelu Termag (Jahorina). Pozivaju se svi državni fakulteti da sudjeluju u natjecanju i na taj način, putem oformljenih timova, prezentiraju svoje znanje i vještine iz oblasti kaznenog prava, kaznenog procesnog prava te primjene Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava.

Svaki fakultet dužan je nominirati maksimalno 8 sudionika, od kojih tri aplikanta, tri respodenta i jednog akademskog trenera (ili jednog profesora). Pravni fakulteti dužni su svoje prijavne obrasce, s podacima svojih sudionika (skenirane) dostaviti Organizacijskom odboru putem e-mail: drzavnotakmicenje@gmail.com najkasnije do 31.10.2018. 

Zainteresirani studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru mogu se prijaviti doc.dr.sc. Ivani Stipanović na mail: ivana.stipanovic@pf.sum.ba do 31. listopada 2018. godine.

Odaberite jezik