E-kolegij Informatika s osnovama statistike

Mole se studenti I. godine studija Pravo da se upišu na e-kolegij Informatika s osnovama statistike. Kolegij je dostupan na platformi e-učenja SUM-a a lozinka je mostar2020!

Odaberite jezik