E- Zbornik radova PF

 ZBORNIK RADOVA
 Pravnog fakulteta Svučilišta u Mostaru

 ISSN 2303-7415 (Tisak)
 ISSN  2637-2495 (Online)
 UDK 34+33+32

 Izdavač: Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet
 Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar

 URL: http://pf.sum.ba/zbornik-radova-pf/e-zbornik-radova-pf.html
 E-MAIL: zbornik@pf.sum.ba
 

Zbornik radova Pravnog fakulteta SUM – br. XXVIII.– 2020. 

Zbornik radova Pravnog fakulteta SUM – br. XXVII. – 2019. 

Zbornik radova Pravnog fakulteta SUM – br. XXVI. – 2018. 

Odaberite jezik