Ekvivalencija ranije stečenog naziva s novim nazivom – odluka, zahtjev i upute

Odluka o visini naknade za izdavanje Potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom na Sveučilištu u Mostaru nalazi se na sljedećem linku (KLIKNI I PREUZMI TEKST ODLUKE)

Zahtjev za izdavanje potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom koji vrijedi od 1. siječnja 2024. nalazi se na sljedećem linku (KLIKNI I PREUZMI ZAHTJEV)

Zahtjev predajete osobno u tajništvu Pravnog fakulteta ili šaljete poštom na dolje navedenu adresu.

Adresa: 
Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet
Matice hrvatske bb,
88000 Mostar

Naknada za izdavanje potvrda o ekvivalenciji ranije stečenog naziva sa novim nazivom od 1. siječnja 2024. godine iznosi 100,00 KM i uplaćuje se na transakcijski račun Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru broj: 3381302271331831 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar.

Detaljnije informacije možete dobiti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na sljedećim kontaktima:
036/337-153 – ured Dekana
036/337-154 – tajništvo

Odaberite jezik