ELSA javni poziv za sudionike u “pisanju optužnice”

Europsko udruženje studenata prava (ELSA) Mostra objavljuje Javni poziv za sudionike u natjecanju za pisanje optužnice koje će se održati na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u sali za simulaciju suđenja u srijedu, 31. svibnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati (više o natjecanju, nagradama i popratnim radionicama)

Odaberite jezik