ELSA – natječaji

ELSA raspisuje natječaj za izbor suradnika/ce Upravnog odbora ELSA-e (vidi natječaj)

ELSA raspisuje natječaj za obavljanje studentske prakse na  Županijskom tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije (vidi natječaj)

Odaberite jezik