Europski studij na Sveučilištu u Mostaru

Sveučilište u Mostaru pokretanjem novog diplomskoga sveučilišnog interdisciplinarnog studija naziva Europski studij donosi nove perspektive obrazovanja na području Bosne i Hercegovine sukladno aktualnim europskim potrebama tržišta rada. Spajajući ekonomske, društvene, humanističke i pravne aspekte visokoga obrazovanja, studij će omogućiti studentima stjecanje interdisciplinarnoga znanja i vještina iz različitih područja potrebnih za vođenje i sudjelovanje u europskim projektima i inicijativama, što uključuje obrazovanje i osposobljavanje cijele vertikale kadra za različite uloge unutar tržišta rada Europske unije. 

Pokretanje ovakvog studija na akademskom području Bosne i Hercegovine proizašlo je od kontinuiranog praćenja aktualnih potreba tržišta rada na cjelokupnom europskom području te odlučnosti da Sveučilište u Mostaru pruža visokoobrazovani kadar koji će biti konkurentan u Europskoj uniji. Sveučilište u Mostaru oblikovat će buduće lidere kroz Europski studij, pripremajući ih za ključne uloge u administraciji i vodstvu u organizacijama Europske unije, čime doprinosimo jačanju i razvoju Europe. 

Europski studij, kako glasi službeni naziv, izvodit će Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru uz partnere Visokoobrazovnu ustanovu Alma Mater Europaea i Sveučilište Sjever Republika Hrvatska, nudeći otvoren prostor za suradnju i s drugim europskim sveučilištima.

Odaberite jezik