Godišnji ispitni rokovi u 2018/2019

Raspored godišnji ispitnih rokva u akademskoj 2018/2019 godini za preddiplomski i diplomski studija PRAVO

– Prva godina revidiranog preddiplomskog studija PRAVO (novi nastavni plan) … vidi više

– Preddiplomski studij PRAVO ( 4+1) … vidi više 

Revidirani diplomsk studj PRAVO (novi nastavni plan) … vidi više

Diplomski studij PRAVO (4+1) … vidi više

Integrirani studija PRAVO (5+0)  …. vidi više

Raspored godišnji ispitnih rokova u akademskoj 2018/2019 godini za preddiplomski studij

KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT … vidi više

Odaberite jezik