GR KSIM 2020./2021.

Raspored ispitnih termina na godišnjim ispitnim rokovima za sve godine preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment u akademskoj 2020./2021. godini (vidi više)

Raspored ispitnih termina na godišnjim ispitnim rokovima za sve godine diplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment u akademskoj 2020./2021. godini (vidi više)

Odaberite jezik