Impressum 2019.

Zbornik radova ”Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”   Collected Papers ”Actualities of Civil and Commercial Legislation and Legal Practice”

Nakladnik:

Sveučilište u Mostaru

Pravni fakultet

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

Publisher:

University of Mostar

Faculty of Law

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar

Bosnia and Herzegovina

Za nakladnika/For the Publisher:

prof. dr. sc. Sabrina Horović, dekanica

Svake godine se odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru imenuje organizacijski odbor Savjetovanja, tajništvo, uredništvo zbornika, međunarodno  uredništvo zbornika, glavni urednik te dva izvršna urednika/urednice.

Organizacijski odbor Savjetovanja / Conference Organizing Committee:

prof. dr. sc. Sabrina Horović, predsjednica

prof. dr. sc. Ljubomir Zovko

prof. dr. sc. Vesna Kazazić

prof. dr. sc. Zvonko Miljko

prof. dr. sc. Miroslav Džidić

prof. dr. sc. Ivo Rozić

prof. dr. sc. Mile Lasić

prof. dr. sc. Snježana Pehar

prof. dr. sc. Marko Bevanda

prof. dr. sc. Alena Jurić

prof. dr. sc. Željko Galić

doc. dr. sc. Viktorija Haubrich

doc. dr. sc. Marija Vidić

doc. dr. sc. Nikolina Maleta

doc. dr. sc. Ivona Šego Marić

Tajništvo/ Secretariat:

Emilija Miletić, dipl. iur., tajnica Fakulteta

Željka Glavina, dipl. oec., rukovoditeljica računovodstva

Senada Kulušić, glavni knjigovođa

Ljiljanka Šunje, stručna suradnica u knjižnici

  Uredništvo/ Editorial Board:

prof. dr. sc. Mile Lasić, glavni urednik

prof. dr. sc. Miroslav Džidić

prof. dr. sc. Marko Bevanda

prof. dr. sc. Alena Jurić

prof. dr. sc. Željko Galić

doc. dr. sc. Viktorija Haubrich, izvršna urednica

doc. dr. sc. Marija Vidić, izvršna urednica

doc. dr. sc. Nikolina Maleta

Ana Landeka, mag. iur., asistentica

Međunarodno uredništvo/ International Editorial Bord:

prof. dr. sc. Tomislav Borić (Austrija)

prof. dr. sc. Marijan Ćurković (Hrvatska)

prof. dr. sc. Jadranka Dabović-Anastasovska (Makedonija)

prof. dr. sc. Vesna Rijavec (Slovenija)

akademik prof. dr. sc. Radovan D. Vukadinović (Srbija)

Za UDK/ For UDK:

Ljiljanka Šunje,

stručna suradnica u knjižnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Priprema i tisak/Layout and Print:

FRAM-ZIRAL, Mostar

Naklada: 220 primjeraka

                                                                    Copyright © Sveučilište u Mostaru Pravni fakultet

Zbornik se nalazi unutar COBISS.BH (ID 21851142). 

Baze i indeksiranje: 

NSD – Norwegian Register for Scientific Journals

HeinOnline – Foreign & International Law

Odaberite jezik