Informacije o Upisu u I. godinu u 2020./2021. Centar Orašje

Informacije o upisu na preddiplomski studij PRAVO na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Centar u Orašju (vidi više)


 PRIJAVE 

Prijave za razredbeni postupak, za upis na preddiplomski sveučilišni studij Pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Centar Orašj

primaju se od 30. rujna 2020. godin

Prijave se dostavljaju putem e-mail na adresu: pf_orasje@pf.sum.ba

Razredbeni postupak se temelji na vrednovanju uspjeha u školi i pristupnici ne polažu RAZREDBENI ISPIT.

Prijavu za razredbeni postupak preuzmi ovdje, a popis potrebnih dokumenata  koje je potrebno podnijeti uz prijavu: pogledaj ovdje 

 

UPISI  

Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenome postupku. Termini upisa bit će naknadno objavljeni.

Za upis je potrebno podnijeti sljedeće dokumente: 

1. originalne dokumente;

2. prijavu za upis (preuzmi ovdje)

3. potvrdu o prebivalištu ili boravištu;

4. dvije fotografije (format 4×6 cm) u boji

5. 30 KM u gotovini za indeks i upisni materijal

6. dokaz o uplati od 10 KM na žiroračun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 s naznakom: za Studentski zbor

7. dokaz o uplaćenim troškovima školarine na žiroračun Pravnog fakulteta 3381302271331831 UniCredit Bank d. d. Mostar

Sve dodatne informacije o prijavi za razredbeni postupak, a kasnije i upisu na studij mogu se dobiti:

putem e-mail adrese: pf_orasje@pf.sum.ba ili

na telefon broj + 387 63 258 944

Odaberite jezik