OBAVIJEST – Upisi 2019./2020. godine

O B A V I J E S T

o upisu na I. godinu preddiplomskog i dipomskog studija u akademskoj 2019./2020. godini za
studij PRAVO i studij KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2019./2020. godini vrši upis u prvu godinu:

– sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO

– sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT (novi diplomski studij) 

(vidi uvjete i rokove prijave i potrebnu dokumentaciju)

Odaberite jezik