IS_dostava e-mail adresa

Pozivaju se studenti koji prilikom upisa u I. godinu studija (nastavni plan 4+1) nisu, na upisnom materijalu, ostavili svoju e-mail adresu da istu dostave asistentici Ani Dujmović na ana.dujmovic@pfmo.ba kako bi im se na iste, mogli dostaviti korisnički podaci za korištenje Informatičkog sustava Sveučilišta u Mostaru.

Odaberite jezik