Ispit_MEĐORG_prof.Degan

Ispit iz predmeta Međunarodne organizacije kod prof.emeritus V.Đ.Degan na međunarodnom smjeru PD doktorskog studija PF Sveučilšta u Mostaru održat će se u srijedu 18. siječnja 2017. godine u 17:00 sati.

Odaberite jezik