Ivana Stipanović i Ivan Zovko novi doktori na Pravnom fakultetu

U subotu 25. veljače 2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru doktorski rad obranili su Ivana Stipanović s temom “Položaj osoba s duševnim smetnjama u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine” i Ivan Zovko kojemu je tema  “Kaznena djela propisana konvencijom Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta”

  

 

 

 

 

Odaberite jezik