Javni natječaj za upis na doktorski studij u akad.2019./2020.

 

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-6520/19 od 25. rujna 2019. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U

AKADEMSKOJ 2019. /2020. GODINI

Natječaj za upis na doktorski studij 2019./2020.

 

Odaberite jezik