Javni natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij “Pravo osiguranja” na Pravnom fakultetu SUM-a

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

SENAT

Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 53. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine), članka 10. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-7498/22 od 13. prosinca 2022. godine) i Odluke Senata ur. broj: 01-3500/23, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI

STUDIJ „PRAVO OSIGURANJA“ NA PRAVNOM FAKULTETU

SVEUČILIŠTA U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

Pravni fakultet vrši upis studenata na jednogodišnji poslijediplomski specijalistički studij „Pravo osiguranja“ u akademskoj 2023./2024. godini.

Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se prijaviti:

– osobe koje su završile integrirani pravni studij ili diplomski pravni studij 2. ciklusa te stekle    zvanje magistra prava ili ekvivalent,

– osobe koje su završile predbolonjski četverogodišnji studij prava sa stručnom spremom VII./1.,

– iznimno osobe koje nisu završile pravni diplomski ili integrirani studij ili ekvivalent

– osobe koje nisu završile predbolonjski četverogodišnji studij prava sa stručnom spremom VII./1., a mogu se upisati uz uvjet ispunjavanja razlikovnih obveza sukladno Pravilniku o poslijediplomskim specijalističkim  studijima na Sveučilištu u Mostaru .

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni magistar specijalist      (mag. spec.) prava osiguranja.

Školarina za akademsku godinu 2023./2024. iznosi 1.500,00 KM po semestru. Moguće je plaćanje u obrocima.

U cijenu školarine nisu uključeni troškovi obrane specijalističkog rada.

Broj pristupnika koji se mogu upisati na studijski program: 30.

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:

 1. Osobno predajom u studentsku referadu Pravnog fakulteta svaki radni dan od 10 do 12 sati
  1. Putem e-maila: referada@pf.sum.ba
  1. Poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb,    88 000 Mostar, BiH, s naznakom: za specijalistički studij „Pravo osiguranja“

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 036/337-182, na mrežnoj stranici www.pf.sum.ba

Uz prijavu pristupnici predaju potrebne dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

 1. Životopis
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih
 3. Diplomu (tražene razine studija), a za diplome stečene u inozemstvu potrebno je priložiti i rješenje o priznavanju ili potvrdu da je pokrenut postupak priznavanja istih
 4. Dodatak diplomi
 5. Prijepis ocjena (za kandidate kojima nije izdat dodatak diplomi)
 6. Potvrdu o prebivalištu.

Nakon prijave za upis organizirat će se pojedinačni razgovori s kandidatima.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Rok za podnošenje prijava:

90 dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima dnevnog javnog informiranja te na mrežnoj stranici Sveučilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta.

Upis primljenih kandidata obavit će se u drugoj polovici mjeseca listopada 2023. godine.

O terminima za razgovor i upis kandidati će biti pravovremeno obavješteni putem e-maila.

Odaberite jezik