Javni oglas za oslobađanje plaćanja školarine – studenti slabijeg imovinskog stanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru raspisuje JAVNI OGLAS (vidi cijeli oglas) za oslobađanje plaćanja školarine studenata slabijeg imovinskog stanja za akademsku 2020./2021. godinu. Javni oglas ostaje otvoren do 30. rujna 2020. godine. Prijavu (obrazac preuzeti ovdje) s potrebnom dokumentacijom moguće je dostaviti:

e-mailom na adresu: pf@sum.ba ili

poštom na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice Hrvatske bb, 88 000 Mostar s naznakom “za oslobađanje plaćanja školarine”.

Popis studenata koji će biti oslobođeni plaćanja školarine bit će oglašen na Oglasnoj ploči Fakulteta do 9. listopada 2020. godine. 

Odaberite jezik