Javni oglas za prijem demonstratora u ljetnom semestru 2018./2019.

Javni oglas Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za prijem demonstratora u ljetnom semestru akademske 2018./2019. godine …. vidi više.
Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave na službeni web stranicama (do 30.1.2019.)

Odaberite jezik