KIA – satnica predavanja

Vježbe i predavanja iz kolegija Kriminalistička informatika i analitika će se održavati utorkom u 11 sati. Uvodno predavanje će bit sutra 13.10.2020. putem Google Meet-a. Poveznica na Google Meet će uvijek biti na ovom linku: https://eucenje.sum.ba/moodle/mod/url/view.php?id=48713

Odaberite jezik