Kolektivni godišnji odmor 2017.

Kolektivni godišnji odmor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru traje od 24.7.2017. godine do 18.8.2017. Studentska služba počinje s radom 21. 8.2017. godine 

Odaberite jezik