Kolokvij Povijest kriminalistike 8.11.2017

Prvi kolokvij iz predmeta Povijest kirminalistike na I. godini studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment održat će se u srijedu, 8.11.2017. godine prema sljedećem rasporedu

Odaberite jezik