KRIM_RASP_23.-28.2017.

Raspored predavanja i vježbi za I. i II. godinu studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment od 23. do 28. listopada 2017. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik