Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID -19

Senat Sveučilište u Mostaru je 8. listopada 2020. godine  donio Krizni plan pripravnosti i odgovara na pojavu COVID – 19. Sve relevantne informacije kome i kako se obratiti u slučaju pojave simptoma COVID-19, mogu se pronaći na naslovnoj stranici pf.sum.ba (lijevo) pod nazivom COVID – 19, odnosno kontaktom na mail covid19@pf.sum.ba  

Odaberite jezik