Latinski jezik – predavanja 17.11.2017.

Predavanja iz predmeta Latinski jezik za studente I. godine preddiplomskog studija PRAVO koji su obvezni polagati ovaj predmet održat će se u petak, 17. studenog 2017. godine od 8:15 do 16:00 sati.

Odaberite jezik