Latinski jezik – predavanja 24.11.2017.

Predavanja iz predmeta Latinski jezik za studente I. godine studija Pravo, koji su obvezni slušati ovaj predmet, održat će se u petak, 24.11. 2017. godine od 8:15 do 14:00.

Odaberite jezik